Pagina wordt geladen ...
Bel ons op 0900 275 275 0
Echte radio

ACTIEVOORWAARDEN KEUKENACTIE VOORTMAN PESSE

 

 • De spel- en actievoorwaarden van Simone FM zijn van toepassing op iedere deelnemer en bindend voor iedere kandidaat die actief meedoet aan de actie.
   
 • De actie ‘gratis Keller keuken + Pellgrim inbouwapparatuur en Dekker werkblad twv € 10.000,-‘ is een prijs/actie die Voortman Pesse beschikbaar stelt. Zij is de leverancier van de prijs (waardecheque). Simone FM is de uitvoerende partij (communicatie + selecteren van de finalisten) en aldus niet aansprakelijk voor de te leveren prijs.
   
 • Deelnemers aan prijsvragen en acties dienen desgevraagd in de Nederlandse taal hun naam, adres, woonplaats, telefoon, e-mail gegevens en geboortedatum door te geven. Deelnemers die niet de juiste volledig gevraagde gegevens opgeven zijn van deelname uitgesloten. Bij het verstrekken van onjuiste gegevens behoudt Simone FM/Voortman Pesse zich het recht om de prijzen niet uit te keren.
   
 • Prijswinnaars worden geregistreerd in een database ter controle van de datum van deelname en de gewonnen prijzen.
   
 • Gegevens van deelnemers zijn niet beschikbaar voor derden anders dan de direct bij het spel en/of actie betrokken partijen, tenzij er hiervoor door deelnemers uitdrukkelijke toestemming is gegeven.
   
 • Indien de oorspronkelijke prijzen door overmacht niet kunnen worden geleverd verzorgt Voortman Pesse vervangende prijzen.
   
 • Prijswinnaars dienen desgevraagd mee te werken aan (foto)sessies voor publicatie of commerciële doeleinden.
   
 • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld, diensten of goederen en zijn niet overdraagbaar.
   
 • Prijswinnaars zijn voor een periode van 3 maanden uitgesloten van deelname aan een spel en/of een actie. Bij het winnen van een zogeheten hoofdprijs bedraagt deze periode 6 maanden. Indien een deelnemer onder meerdere/valse persoonsgegevens prijzen wint binnen deze gestelde periode, worden deze niet uitgekeerd.
   
 • Deelnemers aan een spel en/of een actie dienen minimaal 18 jaar oud te zijn, tenzij in de aanvullende voorwaarden anders is bepaald.
   
 • Simone FM behoudt zich het recht voor inschrijvingen zonder opgaaf van redenen te weigeren en/of te verwijderen.
   
 • Medewerkers van Simone FM dingen niet mee naar prijzen.
   
 • Meedoen via de sms kost €1,50 per bericht. Meedoen kan ook via de gratis App van Simone FM; danwel via FaceBook.
   
 • De inhoud van de voorwaarden is onder voorbehoud van schrijffouten en interpretatie. Aan de voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.
   
 • De finalisten worden op zaterdag 3 november 2018 verwacht in de showroom van Voortman Pesse aan de Warreveen 13 om 11.00 uur. Ook wanneer een finalist geen persoonlijke uitnodiging per schrift/mail heeft gehad, wordt hij/zij verwacht. Iedere finalist heeft óók mondeling een uitnodiging van de betreffende dj gekregen.
   
 • Indien hij/zij niet op bovengenoemde datum/tijdstip aanwezig is, én zich heeft ingeschreven middels een inschrijvingsbon (aanwezig op de finaledag in de showroom van Voortman), dan vervalt recht op deelname aan de verloting.
   
 • Deelnemers/finalisten staat het vrij om een familielid/kennis te laten verschijnen op de finaledag. Dit familielid/kennis dient vooraf schriftelijk zijn aangemeld bij Simone FM (aanmelden via info@simonefm.nl). Hij/zij dient zich op de finaledag te kunnen legitimeren wanneer daar om wordt gevraagd.
   
 • Middels een loterij zal de prijswinnaar bekend worden op 3 november in de showroom van Voortman Pesse.
   
 • In situaties waarin niet is voorzien bepaald de directie van Voortman Pesse wie uiteindelijk de winnaar wordt van de prijs.
   
 • Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Nu op de radio Bekijk de playlist

Nu op Simone FM
LADEN
De gegevens worden opgehaald ...